2Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses