6Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses