16Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam?
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses