24Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses