18Doch God is getrouw, dat ons woord, hetwelk tot u is geschied, niet is geweest ja en neen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses