15En op dit betrouwen wilde ik te voren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses