7Willende leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses