20Onder welken is Hymeneus en Alexander, die ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses