4Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses