28De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses