15Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses