11Toen geschiedde het woord des HEEREN tot Salomo, zeggende:
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses