10Er zijn, naar het voorvalt, zo vele soorten van stemmen in de wereld, en geen derzelve is zonder stem.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses