32Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van den Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses