26Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en dezen drinkbeker zult drinken, zo verkondigt den dood des Heeren, totdat Hij komt.  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses