14Aangaande nu Mozes, den man Gods, zijn kinderen werden genoemd onder den stam van Levi.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses