13Para o teu templo virei com holocaustos[X] e cumprirei os meus votos para contigo,  
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses