20Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins.
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses