9porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade,
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses