8Porque os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e os seus varais:
Can i read the Bible on my phone/tablet?
Selected Verses